מלאכי, ספר

האחרון * בתרי עשר הספרים . באות בו נבואותיו של מלאכי , אחרון הנביאים , אשר חי בימי עליית * עזרא "ונחמיה . מלאכי ניבא בימי התרופפות הרוח בקרב עולי בבל שביהודה . ביקש להציל את העם מסכנת כיליון לאומי ונלחם בתופעות שליליות שונות בתוכו , כגון נישואים עם נשים נוכריות , אי תשלום מיסים למקדש , עושק חברתי , זלזול "הכוהנים בתפקידם ועוד . הספר מסיים בתיאור יום הדין הקרוב ובוא "אליהו הנביא . דבריו החישו את תיקוניהם של עזרא ונחמיה .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור