מלאכה

מלאכה השונות במשנה , ומאמרים מרובים של חכמים , כגון : "אהב את המלאכה" ( שמעיה , במאה הראשונה לפני סה " נ ;( "גדולה מלאכה שמכבדת את בעליה " ( רבי שמעון בר יוחאי , המאה השניה לסה " נ ;( "כל תורה שאין עמה מלאכה סופה כטלה וגוררת עוון " ( רבן גמליאל , כנו של רבי יהודה הנשיא , המאה השלישית לסה " נ . ( אחדים מחכמי המשנה והתלמוד היו הם עצמם בעלי מלאכה . באירופה של ימי הביניים הקדומים לא היה כר נרחב לפעולתם של בעלי מלאכה . בתקופה מאוחרת יותר , כאשר התארגנו בעלי המלאכה הנוצריים לחבורות סגורות _( צכיס ) לא קל היה לזר לחדור לתוכן , לא כל שכן ליהודי . לא כן בארצות האיסלאם , שבהן לא נתפתחו צורות ארגוניות סגורות אלה , ולכן הוסיפו בהן יהודים רבים לעסוק במלאכות שונות . בין יהודי אירופה הדרומית וארצות המזרח התיכון נפוצה במיוחד מלאכת הצביעה . לעתים קרובות עסקו גם בניפוח זכוכית ובתעשיות מתכת . גס בספרד הנוצרית היה גדול למדי מספר היהודים שעסקו במלאכה . בכל הארצות עסקו יהודים בצריפת זהב וכסף . בארצות מזרח אירופה חדרו היהודים בסוף ימי הביניים לענפי מלאכה שונים , תוך מאבק קשה עם האומנים הנוצריים . לצורך מאבק ...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור