מכשירין,מסכת

המסכת השמינית בסדר "טהרות בת שישה פרקים . יש לה ג י פרקים של "תוספתא ואין לה "גמרא . נקראת גם משקין . תוכנה : משקים המכשירים את האוכל לקבל "טומאה . שכן כלל יסודי הוא בהלכות טומאה , שמים המרטיבים אוכלין , מכשירים אותם לקבל טומאה . והוא על פי הכתובים " מכל האכל אשר יאכל אשר יבוא עליו מים יטמא " ( ויקרא יא , לד ) ובהמשך הפרק ( פסוק לח : ( "וכי יתן מים על זרע ונפל מנבלתם ושל שרצים ] עליו טמא הוא לכם . "  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור