"מכלתא (או " מכלתא דרבי ישמעאל("

מדרש לספר שמות , הכולל דברי "הלכה "ואגדה כאחד . דוגמה לנוסח שהתורה היתה נלמדת בו בבית מדרשו של רבי ישמעאל בן אלישע — * תנא מתחילת המאה השנייה . דברי הכתוב נדרשים ומתפרשים בו בהתאם לכללים קבועים , שנוסחו בידי רבי ישמעאל . כללים כאלה נודעו אז בעברית בשם " " מידות " ובארמית "מכילתא . " מכאן הוסב השם גם לקובץ הלכות או לאוסף מדרשי הלכה . רק השם של הקובץ הוא ארמי , ואילו המדרש עצמו כתוב כולו עברית . עורכו האלמוני , בן המאה הג י , היה תלמידו של רבי יהודה הנשיא והירבה להביא מאמרי רבו . חשיבותו העיקרית של מדרש זה היא בכך , שהוא מבהיר את מקורם ואת דרך התהוותם של דינים רבים הכלולים "במשנא ובגמרא . כדוגמת "• ספרא " _ ו " ספרי " הוא מבהיר גם כיצד היתה נלמדת -התורה שבעל פה , היא המסורת המפרשת המשלימה את התורה שבכתב , לפני שנפוץ הנוהג לעורכה לפי עניינים ולא לפי פסוקי התורה , שהם היסוד לכל דרשות החכמים . מצוי גם מדרש בשם "מכילתא דרבי שמעון בר יוחאי , " שרוב האגדות בו שוות לאלה של "מכילתא דרבי ישמעאל , " אלא שבידינו רק כמחצית מכתבי היד של המדרש המקורי .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור