מכות,מסכת

המסכת החמישית בסדר -נזיקין . בה ג י פרקים . יש לה "גמרא יבבבלי "ובירושלמי "ותוספתא . לפנים היתה מצורפת למסכת "סנהדרין שעל פי ענייניה היא קשורה בה . בכתבי יד קדומים היה כתוב בסוף המסכת : נגמרה סנהדרין פרק י " ד . בפי העם באירופה היתה מכונה "מלקות " — כדי לתפוש לשון נקייה . עוסקת בדיני עדים זוממים . אלה עדים שהשקר שבעדותם הוכח על ידי עדים אחרים , שאינם מכחישים את העדות עצמה , אבל מעידים שהעדים הראשונים היו עמהס במקום אחר בשעת הארוע . • התורה מ _$ ווה "ועשיתם לו כאשר זמם לעשות לאחיו " ( דברים יט , יט . ( עוד במשנה דיני רוצח בשוגג , החייב גלות בעיר מקלט , ודיני חייבי מלקות , על שום מה לוקים וכיצד מלקים . המסכת מסתיימת במשנה הנודעת : "רבי חנניא בן עקשיא אומר : רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל , לפיכך הירבה להן תורה ומצוות , שנאמר : ה י חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר . "  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור