מכבים,ספר

ארבעה י ספרים חיצוניים , ששני הראשונים שבהם מתארים את מרד החשמונאים . בחשמונאים א מתוארים תולדות ישראל ומלחמת החשמונאים מראשיתה עד מותו של שמעון החשמונאי . זהו ספר היסטורי מובהק ומדוייק . מכבים ב הוא קיצור של חיבור בחמישה ספרים מאת יסון מקירני . הספר נכתב בעיקרו ביוונית , ועניינו העיקרי לתאר את עמידתם של היהודים ביהדותם בכל הנסיבות . מכבים ג עוסק ברדיפת יהודי מצרים בימי תלמי ומכבים ד אינו אלא דרשה דתית ומוסרית שיסודה השלטת התבונה שמתוך יראת ה י על היצרים .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור