מכבים

משתתפי המרד של יהודה במעצמה הסורית היוונית , שביקשה לאלץ בכוח את היהודים לנטוש את דתם ואת תרבותם ולהתייוון . נקראים על שם יהודה המכבי , מנהיגו הצבאי של המרד בראשיתו . סברה רווחת היא , שהכינוי של יהודה היה "מקבי , " כלומר איש ההולם באויביו במקבת . כנגד זה יש המפרשים את השם כראשי תיבות ; "מי כמוך באלים ה " י , או "מתתיהו כהן בן יוחנן . " אחרים רואים בו שיבוש השם "מכבני , " אחד מגיבורי דוד ( דברי הימים א יב , יג . ( המרד נקרא גם מרד "החשמונאים , על שם משפחתם של יהודה ואחיו , ראשי המרד ומפקדיו מראשיתו ועד השגת העצמאות . השם "מכבים " זהה בתודעת האומה ובתודעת חלק גדול מן האנושות עם מלחמת גבורה של מעטים נגד רבים , ועם מלחמת האדם למען עקרונותיו ולמען חירותו , גס כשעליו להתייצב מול כוחות גדולים ואדירים ממנו פי כמה . הוא מבליט את חשיבותן של האמונה ושל רוח הלוחמים כגורם ראשון במעלה בקרב , את היתרונות הגלומים בכושר היוזמה , הניידות והתימרוןשל הפיקוד , ואת ידיעתו להתאים את אופי המלחמה לגודל הכוחות העומדים לרשותו מזה ולרשות האויב מזה , לחימושם , לכושרם , ולתנאי השטח שהם פועלים בהם .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור