מכבי

שמה של אגודת הספורט היהודית הראשונה . נוסדה בארצות שונות עם תקומת התנועה הציונית . בארץ ישראל היא נוסדה בשנת . 1910 מגמתה היא לחנך נוער יהודי בריא בגופו וברוחו לבניין המדינה וצבאה . "בקונגרס הציוני הי " ב בשנת 1921 התלכדה לתנועה עולמית . ערב מלחמת העולם השנייה היו בתנועת "מכבי " 200 , 000 חברים בקירוב , ביבשות אירופה אמריקה , אסיה ואפריקה . לאחר מלחמת העולם השנייה שוב קיבלה פעילות התנועה תנופה רבה , עד שבאמצע שנות השבעים הגיע מספר חבריה לכ 300 , 000 חבר בשלושים וחמש ארצות בכל יבשות תבל . מאז שנת — 1932 להוציא את שנות המלחמות — נערכת בישראל מדי ארבע שנים "מכביה , " מעין אולימפיאדה יהודית , ומתחרים בה יהודים מכל ארצות העולם בענפי ספורט שונים .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור