מי שברך

תיבות הפתיחה לאמירות שונות של "ברכה , שמטבע שלהן הוא : "מי שבירך אבותינו אברהם , יצחק ויעקב ( או לנשים : אמותינו שרה , רבקה , רחל ולאה ) הוא יברך את " ... בעדות אשכנז מברכים כל מי שעלה "לתורה בשבת ובמועד עם שמזכירים את שמו . על הרוב מברך העולה את נכבדי הקהל , את הציבור ואת קרוביו וידידיו בברכת "מי שבירך " ומרים תרומה -לבית הכנסת או לצדקה . נוסחים שונים הותקנו לאמירה לחולה וליולדת ולמתן שם לבת . נוסח מיוחד של "מי שבירך " לכל בני הקהילה אומרים לפני תפילת "מוסף . נוסח זה חובר ככל הנראה בארץ ישראל , היה מקובל בעדות ספרד ומהם עבר גם לאשכנזים . לאחר קום המדינה חובר "מי שבירך " מיוחד לחיילי צה"ל . בפולקלור היהודי ( מיידיש ) הביטוי י עשה לו "מי שבירך " — משמעו דיבר עליו רעות , גינהו .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור