מיכה

השישי _"בתרי עשר הספרים . בשבעת פרקיו נבואותיו של מיכה ממורשת גת שביהודה , שניבא בשנים 700-730 בקירוב לפני סה " נ . בימיו מלכות יותם , אחז וחזקיהו , וניבאו -עמוס , -הושע "וישעיהו . מיכה לחם בעוול החברתי ובשחיתות , ובמיוחד ב " ראשי יעקב וקציני בית ישראל , " השרים והאצילים , שעשקו את החקלאים הדלים ו " עורם מעליהם הפשיטו ואת עצמותיהם פיצחו . " בגלל העושק והשחיתות שפשטו בעם ניבא את חורבנן של מלכות יהודה וישראל . אולם קיווה , כי חורבן החיים הממלכתיים העירוניים עשוי להחזיר את העם לאורח חיים פשוט יותר ולהתרחק מעושר ומשררה , הגוררים אחריהם שחיתות . קיווה שעלייה על דרך זו עשויה לשמש התחלה לבניין חדש ומתוקן יותר של העולם כולו , שיושתת על אחווה ועל שלום בינלאומי , "כשהר הבית משמש מרכז רוחני לכל ארצות תבל . חזון "" אחרית הימים " משותף למיכה ( ד , א-ג ) ולבן זמנו "ישעיה ( ב , ב-ד . (  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור