יד זכרון לקורבנות מחנות הריכוו וההשמדה, ננדור גליד