מחנות העולים

תנועת נוער חלוצית של הנוער הלומד . צמחה בסוף שנות העשרים , במקביל לתנועת הנוער העובד , כדי לחנך להגשמת הציונות הסוציאליסטית בקיבוץ . בוגריה הקימו שורת יישובים במסגרת " הקיבוץ המאוחד " ( בית השיטה , מעוז חיים , בית קשת , בית הערבה , רביבים ועוד . ( בשנת 1945 התפלגה התנועה , בעקבות הפילוג במשקי הקיבוץ המאוחד . נאמני _ מפא " י התאחדו עם תנועת _" גורדוניה — המכבי הצעיר " והקימו את התנועה המאוחדת , שהקימה יישובים במסגרת איחוד הקבוצות והקיבוצים . הפלג האחר נשאר קשור לקיבוץ המאוחד .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור