מחזור

כינוי לספר התפילות לחגים . לשם מחזור היתה משמעות אסטרונומית — המחזור הגדול _( כ " ח שנים ) והמחזור הקטן ( י " ט שנים . ( אף חמישה חומשי תורה נקראו לפרקים מחזור , משום שחזרו על קריאתם בזמנים מסויימים . מכאן קרובה הדרך למחזור במשמע שלנו , היינו סדר התפילה למועדי השנה , החוזר אף הוא בכל שנה ושנה . השם "מחזור , " וברבים "מחזורים , " היה נוהג אצל האשכנזים ואצל הספרדים גם יחד . לפנים לא היה מחזור בידי כל אדם בתפילתו . רק לפני שליחי ציבור ויחידי סגולה היה מחזור מונח בשעת התפילה . באה תקופת הדפוס ושינתה את צורת בית הכנסת , והמחזור נתון בידי כל אדם . יש שהדפיסו חמישה מחזורים ויש שאיחדו את המחזורים לשלושה רגלים לחוד ולימים נוראים לחוד . המחזור שבידינו אינו המחזור הקדום . במרוצת הדורות ובשינויי המקומות והזמנים נשתנה תוכנו של המחזור ועניינו . פיוטים הוצאו ופיוטים הוכנסו , קהילה קהילה וטעמה . וכך יש לעדות הרבות כיום נוסחי תפילה שונים . אפשר לסווגם לכמה קבוצות בהתאם למחזור העתיק שהושפעו ממנו . סידור רב עמרם גאון ( המאה הטי , ( הכולל גם תפילות לחגים , הובא מבבל לספרד ושימש להם מקור ראשוני . מחז...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור