מזרח

כינוי לכותל הקדמי בבית הכנסת , הפונה לירושלים . במרכזו ניצב ארון הקודש ולידו עמוד התפילה ( כך אצל עדות אשכנז . ( השם "מזרח" דבק בכותל זה , לפי שהרבה קהילות , בארץ ובגולה , שוכנות ממערב לירושלים , ולכן בנוייה בהן חזית בית הכנסת בצד מזרח , שהוא כיוון ירושלים . כל זאת על פי דברי הגמרא במסכת ברכות ( ל ע " א : ( "היה עומד בחוץ לארץ — יכוון את ליבו כנגד ארץ ישראל ; היה עומד בארץ ישראל — יכוון את לבו כנגד ירושלים ; היה עומד בירושלים — יכוון את ליבו כנגד בית המקדש ; היה עומד בבית המקדש — יכוון את ליבו כנגד בית " קודשי הקודשים . " הנוהג להתפלל לכיוון ירושלים רווח כבר בתקופת גלות בבל ( דניאל ו , יא . ( בבתים רבים נהגו לתלות על הכותל הפונה לירושלים טבלה רקומה או מצויירת שעליה רשום "מזרח . " יש שהיו כותבים את הפסוק : "ממזרח שמש ועד מבואו מהולל שם ה "' ( תהילים , קיג , ג ) או את הנוטריקון של מזרח — מצד זה רוח חיים . כך ידע גם המתפלל ביחידות בבית לכוון את תפילתו לצד ירושלים .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור