מזוזה

מגילת קלף הקבועה על מזוזת הפתח , שכתובות בה פרשיות " שמע " ( דברים ו , ד-ט ) ו " והיה אם שמע " ( דברים יא , יג-כא . ( את מגילת הקלף מקפלים בנרתיק , ומצווה לקובעה על מזוזת הדלת . בצידה החיצוני נוהגים לכתוב " שדי , " שהוא אחד מכינויי ה י . יש שדורשים זאת כנוטריקון _י שומר דלתות ישראלי . בשעת קביעת המזוזה על הפתח מברכים ... " וציוונו לקבוע מזוזה . " מקומה במזוזה הימנית של הדלת מצד הכניסה . קובעים אותה באלכסון כפשרה בין דעתו של _ רש"י , הסבור שיש לקבוע אותה במאונך , ובין דעתו שג י רבינו תם הטוען שיש להשכיבה . בתימן קובעים אותה זקופה כשיטת הרמב"ם ומסורת הגאונים . המזוזה משמשת סימן היכר לביתו של היהודי , ובאה להזכירו תדיר את מי שלמעלה הימנו . יש שמנשקים את המזוזה בעוברם על פניה .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור