מורה נבוכים

אחד הספרים המפורסמים ביותר על עקרונותיה העיוניים של היהדות . חיברו ר י משה בן מימון רהרמב " ם . 1 הספר נכתב במקורו ערבית ותורגם לעברית בהסכמת המחבר בידי ר י שמואל בן יהודה אבן תיכון ואחר כך בידי המשורר ר י יהודה אלחריזי . בימינו תורגם מחדש בידי הרב יוסף קאפח . את " מורה נבוכים " חיבר הרמב " ם על פי בקשתו של אחד מתלמידיו , ר י יוסף _אבן ועקנין . ר י יוסף התקשה להבין כיצד יעלו דברי הפילוסופים , אריסטו היווני ותלמידיו , בקנה אחד עם דברי התורה ועם עיקרי היהדות . הרמב " ם ידע כי לא תלמידו זה בלבד נבוך בדרכו כי אם רבים מן החכמים שעסקו בתורה ובפילוסופיה כאחת . לצורכיהם חיבר את הספר ובו בא להוכיח כי היהדות היא דת השכל הצרוף וזהה בכמה מיסודותיה עם הפילוסופיה מבית מדרשו של הפילוסוף היווני אריסטו 322-384 ) לפני סה " נ . ( כדי להוכיח זהות יסודות זו הניח הרמב " ם כי דיברה התורה בשפת משלים ורמזים "תוכות דברי תורה הם המרגליות ופשוטו של כל משל אינו כלום . ודמותם הסתר עניין , והנמשל בפשוטו של משל . " בעקבות . שיטתו זו הסביר הרמב " ם את המצוות הסבר רציונאלי . השקפתו זו עוררה בשעתה פולמוס חריף בקרב היהדו...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור