מוצאי שבת

זמן יציאת "השבת , שחל עם רדת הלילה בתום יום השבת . מאחרים בתפילה כדי להוסיף מחול על הקודש . בברכה הרביעית של "תפילת עמידה מוסיפים את הפיסקה "אתה חוננתנו , " שעיקרה הבדלה בין קודש לחול . כך אומרים לאחר תפילת העמידה מזמור "תהילים "ויהי נועם " ( פרק צא ; ופותחים בפסוק האחרון של פרק צ ) ותפילת "ואתה קדוש . " לאחר התפילה אומרים "• הבדלה" על כוס יין , בשמים ונר . למוצאי שבת זמירות מיוחדות , הכל לפי המנהג . יש שעורכים סעודה מיוחדת הקרויה "מלווה מלכה , " בה מלווים את שבת המלכה ביציאתה .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור