מועצת העם

המוסד העליון של היישוב העברי בארץ ישראל , ערב "הכרזת העצמאות . המועצה הוקמה בכ " ה בניסן תש " ח ( ה 4 במאי , ( 19 * 8 לשם אירגון הארץ והעם לקראת הקמת המדינה , והיא מנתה 37 חברים : 14 חברי "הוועד הלאומי , 12 חברי הנהלת "הסוכנות ו 11 נציגי מפלגות וגופים ציבוריים . מועצת העם בחרה מקרב חבריה את מינהלת העם — הגוף המבצע . המועצה פעלה עשרה ימים בלבד ( עד ה י באייר , ( שבהם קיימה ארבע ישיבות , והיא שהכריזה על הקמת המדינה . חבריה הם אלה שחתמו על "מגילת העצמאות . משעה שקמה המדינה היתה מועצת העם "ל"מועצת המדינה הזמנית . "  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור