מועד, סדר

השני בששת סדרי "המשנה . שתים עשרה המסכתות שבו עוסקות בדיני "שבת ומועד וערוכות לפי גודלן ( מספר פרקיהן : ( שבת , עירובין , פסחים , שקלים , ראש השנה , יומא , סוכה , ביצה ( או "יום טוב , (" תענית , מגילה , מועד קטן , חגיגה . לכל מסכתות סדר מועד יש "תוספתא "וגמרא בבלית וירושלמית , להוציא את מסכת "שקלים " שאין לה תלמוד בבלי .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור