(ה)מוסר,תנועת

תנועה שייסד בשנת 1842 ר ' ישראל ליפקין סאלאנטר כדי לחנך את היהודי לחיים מוסריים המושתתים על יראת שמים כנה . ר י ישראל ביקש לבצר את חומות היהדות מול התנועות שקמו ונפוצו במאה הי " ט , במגמה לתקן את חיי היהודים ואשר הביאו גם לנטישת התורה והמצוות . ר י ישראל טען שהאדם שיעבוד על מידותיו וישפרן יגיע ליראת שמיים כנה . התנועה נפוצה בקרב יהודי אירופה המזרחית בעיקר בליטא . התנועה פיתחה תעמולה נרחבת באמצעות דרשנים "") מגידים (" נודדים , בתי מוסר מיוחדים , ישיבות , ספרים וכתבי עת . בעיקר התבססה בישיבות . ר י ישראל טיפח בהן , נוסף לעיסוק המקובל "בתלמוד , גם עיון מעמיק בספרות המוסר היהודית . הוא תבע מן האדם בישראל בחינה עצמית מתמדת כדי לבדוק את מעשיו , את המניעים להם ואת מידותיו . התנועה חדרה תוך מאבקים לישיבות הגדולות בליטא וברוסיה , ובהשפעתן עברה לישיבות רבות בארץ ישראל , באירופה ובארצות הברית . בישיבות אלה קבעו לימוד יום יומי בנושא . מצויים בהן מנהלים המשמשים מעין יועצים רוחניים לתלמידים . מבין תלמידיו של ר י ישראל מסאלאנט היו שלושה שהקימו אסכולות נפרדות לשם השגת אותה מטרה : הרב נתן צבי פינקל , ה...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור