מוסף

כינוי של קורבן הציבור שהיו מקריבים "בבית המקדש "בשבתות , במועדים ובראשי חודשים נוסף על קורבנות התמיד של כל יום הקורבן היה שונה לכל חג ומועד , והוא מפורט בפרשת המועדות שבספר -במדבר פרקים כח-כט . על שם הקורבן קרויה גם תפילת "העמידה שתיקנו חכמים לאחר חורבן בית המקדש כנגד קורבן מוסף . היא נאמרת לאחר קריאת "התורה , ולבד מראש השנה יש בה שבע ברכות — שש הברכות הקבועות ובתווך ברכה נוספת : קדושת היום ( שבת , רגל או ראש חודש . ( במוסף של ראש השנה מיתוספות עוד שלוש ברכות של "מלכיות , זיכרונות ושופרות .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור