מולכו,שלמה

1500 בקירוב . 1532 — מעורר תנועה מדינית משיחית . בן למשפחת "אנוסים מפורטוגל , שנתעורר לשוב אל היהדות בהשפעת הרושם הרב שהטביע בקרב האנוסים דוד הראובני — מעורר תנועה מדינית משיחית אף הוא . משחזר שלמה מולכו ליהדות עלה לארץ ישראל . הוא ישב בצפת ונתקרב מאוד אל ר ' יוסף "קארו . הצטיין בדרשותיו , שביקש בהן להשפיע על היהודים שיאמינו • בגאולה לאלתר , ויקימו צבא לשיחרור ארץ ישראל . במשך זמן קצר עלה בהשפעתו על דוד הראובני . שלמה מולכו ביקש להשפיע על השליטים הנוכריים שיסייעו לגאולת ישראל . הפיץ בחוגי השילטון ברומא אמונה בחורבנה הקרוב של העיר — דבר שנתגשם בפלישתו של צבא קארל החמישי שהרס את העיר בשנת — 1527 ובצורך להתפייס עם ישראל . הצליח להשפיע בדבריו גם על האפיפיור , והלה הגן עליו מיריביו הנוצריים והיהודיים כאחד . דיבר אל קיסר גרמניה , קארל החמישי , שהיה גם מלך ספרד , בדבר הקמת צבא אנוסים למלחמה בתורכיה כדי לשחרר מידה את _ארץ ישראל . סופו שנאסר , הוסג . לאינקוויזיציה והועלה על המוקד בעיר מנטובה שבאיטליה באשמת בגידה בנצרות , שיבה ליהדות והסתה למרד יהודי . ספר דרשותיו נדפס בסלוניקי ( רפ " _ט 1 ובשם ...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור