מוזיאונים יהודיים

הדחיפה שחלה בערים החשובות שבאירופה באמצע המאה התשע עשרה להקים מוזיאונים לא עברה בלא רושם בקרב הציבור היהודי שוחר ההשכלה . התעורר הרצון לרכז ולשמר יצירות אמנות מעשי ידי יהודים או שעניינן יהדות — מוצגים בארכיאולוגיה , באתנולוגיה , בהיסטוריה ובדת . בשלהי המאה הי " ט החלו להגיע לאירופה עתיקות _מארץ ישראל שנרכשו על ידי המוזיאונים החשובים . כך הוקמה באוסטריה ה " חברה לאיסופם ולשימורם של מפעלי אמנות והיסטוריה יהודית , " שהקימה את המוזיאון היהודי הראשון בווינה . ( 1897 ) בשנת 1906 הוקם _בארץ ישראל מוזיאון בצלאל , בצד בית הספר לאמנות ולאומנות שיסד בוריץ ש " ץ . מכאן מתחילה תנופה אמנותית ופתיחה לסידרה של מוזיאונים שיקומו לימים בארץ ישראל ובמדינת ישראל . באותה השנה — 1906 — הוקם המוזיאון היהודי בפראג , שהוא החשוב במוזיאונים היהודיים באירופה . עד מלחמת העולם השנייה הוקמו בעולם היהודי כשלושים מוזיאונים . המלחמה הביאה כלייה על חלקם . כיום קיימים מוזיאונים יהודיים בהרבה ערים ברחבי העולם .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור