מוהילבר, הרב שמואל

מוהיל בר _, הרב שמואל • שמיטה . ( 1888 ) היה בין המתירים , בתנאים מסויימים . ב 1890 היה חבר כבוד ב " חברה לעזרת יהודים איכרים ובעלי מלאכה בסוריה ובארץ ישראל . " מוהילבר ניסה למתן מחלוקות בין "היישוב הישן " לבין קבוצות אחרות של היישוב בארץ , בעיקר בנושא * ה " חלוקה . " ב 1893 הקים "מרכז רוחני" ( י מזרחי י — נוטריקון ) לתנועת _חיבת ציון , שניהל מערכת הסברה לרעיון יישוב הארץ ברוח המסורת . ממרכז זה התפתחה ברבות הימים "התנועה הלאומית הדתית הציונית " " ) המזרחי . (" על שמו הקיבוץ _גן שמואל .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור