מה נשתנה

הפתיחה של ארבע הקושיות ששואל הבן את אביו בליל הסדר של פסח . הדבר מבוסס על הכתובים "והיה כי ישאלך בנך " ... ( שמות יג , יד ) וכן ; "והיה כי יאמרו אליכם בניכם מה העבודה הזאת לכס " ( שם יב , כו . _( את הנוסח קבעו חכמים . "מה נשתנה " נשתנה במשך הזמנים עד שנתגבש לשני נוסחיו של היום : נוסח אשכנז ונוסח עדות המזרח . הסדר בעדות אשכנז הוא הקושיות על מצה , מרור , טיבול והסיבה ( על פי התלמוד הבבלי ) ואילו במנהגי עדות המזרח הסדר המקובל הוא : מצה , מרור , והסיבה ( על פי התלמוד הירושלמי . (  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור