מהדרין

אותם שמקפידים וזהירים לקיים מצווה באופן המושלם ביותר . בתלמוד מוזכר המושג הזה לעניין מצוות נר חנוכה . מן הדין די שראש המשפחה ידליק נר בעבור כל בני ביתו "והמהדרין — נר לכל אחד ואחד . " בימינו נפוץ הביטוי במיוחד לגבי מאכלים ומסעדות : " כשר למהדרין , " לאמור שהאוכל הוכן בהקפדה ובזהירות שגם המהדרין יוכלו לאכול אותו .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור