מדרש תנחומא

מדרש על חמישה חומשי תורה . "מדרש תנחומא " הוא המדרש המקובל והנפוץ ביותר אחרי "מדרש רבה . " דרכו של הדרשן לפתוח את הדרשות בלשון "ילמדנו רבנו " שזו היתה הדרך לכרוך הלכה באגדה . המדרש מכונה על שום פתיחה זו גם "ילמדנו . " השאלות שהוא שואל הן פשוטות , וככל הנראה לא היתה כוונתו של הדרשן לעורר משא ומתן בהלכה , אלא לצאת ידי חובת לימוד הלכה . משום כך גם לא ברור אם אין בדרך זו שבמדרש תנחומא הזדקקות ספרותית גרידא לדרך מצויה ומשום כך אין לראות בסוג זה של דרשה הוכחה לקדמותו של התנחומא . הוא מאוזכר הרבה בספרי הראשונים , אלא שלא תמיד מוצאים את האיזכורים הללו במדרש שלפנינו . יש שהדרשות פותחות בלשון "כך פתח ר י תנחומא " או "כך דרש ר י תנחומא " ומכאן שמסדרי המדרש לקחו את הדברים מקובץ מדרשים שהיה מיוחס לר י תנחומא , בן המאה הרביעית , שהיה ככל הנראה מייצג אחרון של האגדה היוצרת בארץ ישראל . לשונו של ה " תנחומא " היא עברית . בידינו כיום שתי מהדורות של ה " תנחומא " — האחת המהדורה הנפוצה בדפוסים מאז נדפס הספר לראשונה בקושטא בשנים ר " פ-רפ"ב . ( 1522-1520 ) מהדורה אחרת הוציא לאור שלמה בובר ( באבער ) בשנת תר...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור