מדרש רבה

סדרה חשובה של מדרשים לחמישה חומשי תורה ולחמש מגילות . בראשית רבה — מדרש אגדה על ספר בראשית — הוא המדרש הקדום והחשוב ביותר בסידרה זו . מובאות בו גם דרשות תנאים ואמוראים , בעיקר של אמוראי ארץ ישראל . דברי ה " מדרש רבה" ערוכים בדרך כלל בצורת דיון בין חכמים , המפרשים את דברי התורה פסוק פסוק . מדרש רבה שבידינו נערן למעשה בתקופות שונות . מניחים כי "בראשית רבה " נתחבר במאות ד - _' ו י בקירוב . יתר ה " רבות" נתחברו במתכונת דומה בתקופות מאוחרות יותר , עד המאה הי " ב . המדפיסים הם שאיחדו אותם ועשו מהם חטיבה אחת . מדרש רבה היה הנפוץ שבמדרשים . כשאמרו "מדרש " סתם , הכוונה היתה למדרש זח . נתחברו לו פירושים רבים , הנודעים שבהם הס "מתנות כהונה " ( נדפס לראשונה בשנת 11587 "יפה תואר " ו " יפה ענף " ( 1858 ) "ענף יוסף " ו " עץ יוסף " . ( 1867 ) מהדורה מנוקדת ומבוארת יצאה לאור על ידי מ " א מירקין בתל אביב בשנים . 1967-1957  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור