מדרש הגדול

קובץ מדרשים על יחמישה חומשי תורה , שנערך או נתחבר בתימן בידי דוד בן עמרם עדני שחי בתימן במאה השלוש עשרה . רובו של המדרש הוא ליקוטים ממדרשים קדומים , אך יש בו גם קטעים , שלא נמצא להס מקור , שחוברו כנראה בידי עדני עצמו . המדרש כתוב עברית . בראש כל פרשה באים חרוזי שיר . חשיבותו של מדרש הגדול רבה , לפי שנשתמרו בו מדרשים ודברי הלכה רבים שמקורותיהם — כולם או קצתם — אבדו . על קיומו של מדרש הגדול נודע בסוף המאה הי"ט ומאז ראשית המאה עסקו חכמים בהחדרתו . רק בשנת תשל"ג ( 1973 ) נסתיימה הדפסתו של המדרש לספר דברים , והמדרש מצוי תחת ידינו בשלימותו .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור