מדות שהתורה נדרשת בהן

דרכי הלימוד בפסוקי התורה על יסודות ההיגיון ההיקש וההשוואה , שעליהם מיוסדת "התורה שבעל פה . "הילל הזקן מנה שבע מידות בסיסיות ואלה הן : ( א ) קל וחומר ; ( ב ) גזירה שווה ; ( ג ) בניין אב ; ( ד ) שני כתובים ; ( ה ) כלל ופרט ; ( ו ) כיוצא בו ממקום אחר ; ( ז ) דבר הלמד מעניינו ( ברייתא דרבי ישמעאל בפתיחה לספרא . ( רבי ישמעאל היסיף עליהן עוד שש והעמידן על י " ג "מידות שהתורה נדרשת בהן , ואלה נתקבלו על ידי הכל ( שם . ( לרבי אליעזר בן יוסי הגלילי מייחסים ל"ב מידות , שרובן שימשו לפיתוח מדרשי אגדה ולענייני מוסר ודרך ארץ .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור