מדות, שלש עשרה

י " ג תכונותיו של הקב " ה , שאמרן משה כשעבר על פניו ( שמות לד , ו-ז ( 1 ) " : _( ה י ( 2 ) ה י ( 3 ) אל ( 4 ) רחום ( 5 ) וחנון ( 6 ) ארך אפיים ( 7 ) ורב חסד ( 8 ) ואמת ( 9 ) נוצר חסד לאלפים ( 10 ) נושא עוון 111 ) ופשע ( 12 ) וחטאה ( 13 ) ונקה . " חלוקה זו היא על פי רבינו תם בתוספות ראש השנה יז ע " ב . יש שמחלקים את הפסוק בדרך אחרת . "שד ייל בפירושו לתורה על אתר מביא י " ב אפשרויות לחלוקת י " ג המידות הללו . על י " ג המידות חוזרים בהזדמנויות שונות : ( א ) בכל "תענית ציבור קוראים בתורה את פרשת "ויחל משה " שכלולות בה י " ג המידות . ( ב ) אומרים י " ג מידות בכל חג בעת הוצאת יספר התורה מן ההיכל . ( ג ) בכל סדר סליחות שאומרים בתענית ציבור , בחודש אלול "ובעשרת ימי תשובה , וכן "ביום הכיפורים עצמו חוזרים פעמים הרבה על י " ג המידות . לפי נוסח ספרד ועדות המזרח אומרים י " ג מידות לפני תפילת "תחנון " בשחרית "ובמנחה ; בעדות המזרח — רק בימים ב י וה י בשחרית , דבר שחדר גם לקצת קהילות אשכנז , אין אומרים י " ג מידות ביחיד אלא בתפילה בציבור בלבד .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור