מדות,מסכת

מדות , מסכת הראשונה לסה"נ , המוסר גם דברים מפי דודו שהיה כנראה מן הלוויים שומרי המקדש . המסורת שבעל פה אף מסבירה את המחלוקת בין החכמים ביחס לפרטים מסוימים במסכת . כן נוספו כנראה פרטים ממשנותיהם של אחרים עד לעריכתה הסופית בידי רבי "יהודה הנשיא ולפיכך אין הפרטים זהים עם פרטי תיאור המקדש המצוי אצל "יוספוס פלאביוס . בפרק הראשון מתוארים שערי הבית ושערי העזרה . הפרק השני עוסק בשטח הר הבית בדרכי הכניסה והיציאה , במעלות וגובהן ובעזרות . תיאור המזבח וסביביו בא בפרק השלישי . בפרק הרביעי מתואר ההיכל , מידותיו , מידות האולם וקודש הקודשים . הפרק החמישי חותם את המסכת בתיאור הלשכות שבמקדש .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור