מגלת אסתר

האחרונה בחמש המגילות . מספרת את סיפור הצלתם של יהודי ממלכת פרס ומדי שהיו צפויים לכלייה בימי המלך אחשוורוש . אחשוורוש הוא ככל הנראה חשיארש , ביוונית כסרכסס , שהיה מלך פרס במאה הרביעית לפני סה " נ . נס ההצלה בא הודות לאסתר , שנישאה לאחשוורוש . לזכר המאורע נקבעו י " ד וט " ו באדר לימי חג — "פורים . מגילת אסתר נקראת בבית הכנסת פעמיים — בליל פורים ולמחרת בתפילת "שחרית . קוראים אותה מתוך מגילה הכתובה על קלף . לפני קריאתה בערב מברכים ג י ברכות : יי על מקרא מגילה , " "שעשה ניסים לאבותינו בימים ההם בזמן הזה " ו"שחחיינו . " בבוקר אין מברכים " שהחיינו . " אצל קצת עדות נהגו להרעיש ברעשנים כל אימת שנזכר שמו של המן צורר היהודים .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור