מגלה, מסכת

המסכת העשירית בסדר "מועד , בת ארבעה פרקים . יש לה "גמרא "בבבלי "ובירושלמי "ותוספתא . עיקר ענייניה של מסכת מגילה הס דיני קריאת המגילה בפורים וקריאת התורה יוההפטרה בנביאים בשבתות , בחגים ובשאר ימים שקוראים בהם בתורה . קריאת "מגילת אסתר בפורים היא • מצווה "מדברי יסופרים , " שחכמים קבעו אותה . המסכת דנה בזמני קריאת המגילה ובאיזו דרך יוצאים ידי חובת קריאתה . בשני פרקיה האחרונים נדונות הלכות קריאת התורה * בבית הכנסת והקדימו להם דיני קדושת בית הכנסת , דיני מכירתו ומה מותר לעשות בכסף שנתקבל תמורתו . הוא הדין לגבי שאר תשמישי קדושה . בדיני קריאת התורה למדים מה קוראים בכל חג וחג , ומספר הקרואים העולים לתורה . המסכת אף דנה בתרגום , שבאותם ימים ( ויוצאי בתימן — עד ימינו ) היו קוראים פסוק ומתרגמים אותו כדי שיובן לציבור .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור