מגבית יהודית מאחדת

המגבית היהודית המרכזית בארצות הברית .. 1 . _^ . ) _ע [ 031 = ק ! _16 < 1 ; 6 * 1811 _. \ תע ) נוסדה בשנת 1938 בדרך של איחוד המגביות של קרנות התנועה הציונית עם "הג י וינט . לפי הסכם משנת 1949 מתחלקים כספי המגבית לפי מפתח מסויים בין "הסוכנות היהודית , המקבלת כשני שלישים מן הסכומים הנאספים , לבין הג י וינט והקהילות המקומיות . יהודי ארצות הברית תורמים למגבית סכומי עתק . כספים אלה סייעו רבות לשארית הפליטה באירופה לאחר "השואה , לאירגון "העלייה ההמונית לארץ ישראל ולהיקלטותה בה , להקמת מפעלי חינוך , תרבות והכשרה מקצועית בישראל ולהקמת היישובים החקלאיים ועיירות הפיתוח .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור