(ר(' מאיר בן ברוך (מהר"ם)מרוטנבורג

) 1215 ל . 1293- ( מגדולי "הפוסקים והפייטנים של יהודי אשכנז בימי הביניים . מנהיגה של יהדות אשכנז בזמנו . כפוסק נמנה עם אסכולת "" בעלי התוספות . " מפורסמת קינתו "שאלי שרופה באש , " על שריפת ספרי התלמוד בפאריס , בגזירת השילטון . המהר"ם שימש כרב בכמה מקהילות אשכנז , עד שהשתקע בקהילת רוטנבורג שבבוואריה , ושימש בה כראש הישיבה וכדיין ארבעים שנה . בשנת 1286 גזר רודולף הראשון קיסר גרמניה שהיהודים יהפכו "עבדי המלך " והטיל עליהם מיסים כבדים . המונים ברחו ועמהם גם המהר " ם שהלך לאיטליה . עקב עלילה נתפש והוחזר לגרמניה ונכלא . כשביקשו בני העדה לפדותו , אסר עליהם לעשות זאת משום שסכום הכופר היה גדול , וההלכה היא "שאין פודין את השבויים יותר מכדי דמיהן , " כדי למנוע גזל ממונם של ישראל . מת בכלאו . מתוך רצון לסחוט כספים מן היהודים לא נמסרו עצמותיו לקבורה אלא כעבור י " ג שנים מיום מותו , בשנת . 1306 הניח תלמידים מגדולי התורה שבדור . בכל תפוצות אירופה ראו בו את גדול הדור ופנו אליו באלפי שאלות . אלף בקירוב נדפסו בארבעה קבצים . כן פורסמו פסקים ומנהגים שלו . הוא נטה לבטל הרבה מנהגים עתיקים ולחדש אחרים . פסק...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור