(רבי) מאיר

מגדולי "התנאים לאחר מרד "בר כוכבא . הניח את היסוד לעריכת שישה סדרי "משנה . תלמידו המובהק של רבי "עקיבא . היה מן החכמים שזכו להיסמך על ידי רבי יהודה בן בבא , דבר שנאסר על ידי הרומים ושבעטיו הוצא רבי יהודה להורג . רבי מאיר עצמו ברח , ובשובו הצטרף "לסנהדרין והיה ל"חכם " השלישי במעלה לאחר רבן "שמעון בן גמליאל הנשיא ורבי נתן אב בית הדין . לאחר שהסתכסך עם הנשיא הלך לטבריה וייסד בה ישיבה משלו . רבי מאיר הוא מעצבן העיקרי של "ההלכות הכלולות במשנה , ומנסחן של חלק גדול מן ההלכות המובאות בה ללא ציון _אומריהן עד שאמרו "סתם משנה ( ללא שם התנא ) — רבי מאיר אליבא דרבי עקיבא . " שלוש מאות שלושים ואחת פעמים נזכר שמו במשנה . גם במקום שכתבו "אחרים אומרים , " הכוונה היא לרבי מאיר . כשערך רבי "יהודה הנשיא את המשנה וחתם אותה , הסתמך בעיקר על תורת רבי מאיר . הוא היה גדול גס "באגדה . ריתק בדרשותיו אף גברים ונשים מפשוטי העם . את דבריו היה מחלק לשלושה ; שליש הלכה , שליש אגדה , שליש משלים , לשם כך חיבר שלוש מאות משלי שועלים . לכינויו המאוחר "בעל הנס " זכה הודות לאמונה שרווחה בקרב העם כי אלוהים נענה לפונים אליו במ...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור