מאורעות

מאורעות היו אלה בגדר מהומות אספסוף . "מאורעות" 1939-1936 נמשכו יותר משלוש שנים . הן הגיעו לממדים של מלחמה זעירה נגד היישוב העברי ונגד השילטון הבריטי . ב"מאורעות " אלה נטלו חלק לא הערבים המקומיים לבדם אלא גם מתנדבים שהסתננו מן הארצות השכנות . ה " מאורעות " גרמו לא רק לגידול כוחו הביטחוני של היישוב , אלא גם להתפתחות עצמאותו הכלכלית . משנותקו בלחץ הטרור הערבי הקשרים הכלכליים בין היישוב ובין הערבים , החלו היהודים לפתח ענפי כלכלה , עבודה ושירותים , שהיו תחילה ברובם או בשלימותם בידי הערבים , לרבות עבודת הנמלים והספנות . נמל תל אביב הוקם מכוח הנסיבות הללו .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור