(ה)מאבק

תקופת "המאבק " של היישוב ושל התנועה הציונית נגד _השילטון הבריטי המנדאטורי בארץ ישראל . ראשיתה בשנת , 1939 כשפירסמה הממשלה הבריטית גילוי דעת "" — הספר הלבן " — על מגמתה להפוך בהדרגה את הארץ למדינה עצמאית בעלת רוב ערבי , לצמצם לאלתר בצורה חריפה את העלייה ולהגביל את זכות היהודים לרכישת קרקעות . עם פרוץ מלחמת העולם השנייה חלה הפוגה במאבק היישוב כשכל חלקי העם , חוץ מהיהודים שהיו נתונים בציפורני הנאצים , נלחמו בצד מחנה "בעלות הברית " בגרמנים ובבני בריתם . אולם מייד עם תום מלחמת העולם השנייה , משגברה התביעה של שארית הפליטה באירופה ושל יהודי ארצות האיסלאם לעלייה , ושערי הארץ היו סגורים , חודש המאבק . הפעם הוא חודש בתנופה גדולה יותר . הוא הגיע לשיאו בשנים 1947-1945 כאשר מדיניות החוץ של ממשלת ה"לייבור " הבריטית היתה מעוצבת כידי השר בווין , שצירף דבקות עקשנית במדיניות "הספר הלבן " עם שאיפה להפגנת כוח כלפי היהודים . היהודים שוב לא הסתפקו במחאות , בשביתות ובהפגנות , אלא עברו לפעולות צבאיות יזומות . באותו פרק זמן גס הוקמה תנועת המרי — איחוד הלוחמה של "ההגנה , "אצ " ל "ולח"י — נגד הבריטים . מחנות צבא...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור