לשכת הגזית

אחת מן הלשכות "בבית המקדש . היתה בנוייה בדרום עזרת ישראל , ובה היתה יושבת "הסנהדרין הגדולה בת ע " א חכמים . ככל הנראה נקראה כך על שם אבני הגזית שניבנו בצורת בסיליקה גדולה , שחציה ניצב בקודש וחציה בחול . יש שפירשו את שמה על שם שהיתה גזוזה ומובדלת משאר הלשכות , או ששם היתה סנהדרין גוזרת וחותכת את הדין .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור