לשון הרע

סיפור דברי גנאי על הזולת , רכילות והוצאת דיבה . לשון הרע נחשב לחטא כבד והוא בכלל הלאו של "לא תלך רכיל בעמך" ( ויקרא יט , טז . ( אין לוקין על לשון הרע לפי שהוא "לאו שאין בו מעשה , " ודיבור לא בכלל מעשה הוא . מכל מקום הדגישו חכמים כי נפרעים מן המדבר לשון הרע בעולם הזה ואין לו חלק לעולם הבא . כן כינו אותם כופרים בעיקר , שנגעיס באים עליהם . לשון הרע הורגת שלושה — את המספר , את השומע ואת זה שבגנותו דיברו . חכמים אף צירפו לכאן דיבורים שהם בחזקת "אבק לשון הרע , " כלומר דיבורים שאינם דברי גנאי ממש , אלא שמשתמעים מהם דברים בגנות הזולת או שהם עשויים להביא שידברו בגנותו . איסור זה חמור מאוד , אך מאידך גיסא קל להיתקל בו כל שעה . לפיכך תיקנו לומר בסוף תפילת "העמידה ג י פעמים ביום "אלוהי , נצור לשוני מרע . " בדורנו נזקק לנושא זה ר י ישראל מאיר הכהן _מראדין וחיבר את ספר "' חפץ חיים , " חיבור המיוסד על הלכות איסורי לשון הרע ורכילות ו " אבק " שלהן .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור