לנדא, ר' יחזקאל (ה "נודע ביהודה("

. 1793-1713 רב מגדולי * פוסקי ההלכה בדורו . מנעוריו נחשב לעילוי ובהיותו בן עשרים ואחת כבר נתמנה דיין בברודי ולאחר מכן ביאמפול שבווהלין . בן ארבעים ושתיים היה כשנבחר לרבה של פראג ושל כל בוהמיה , תפקיד ראשון במעלה שעשה בו עד סוף ימיו . בקיאות עצומה וחריפות מופלגת בניתוח עם יכולת הכרעה ופסיקה כפי הצורך מאפיינים את תשובותיו הרבות , המכונסות ב . ספרו "נודע ביהודה , " שעל שמו כונה האיש . הוא אף הוכיח כושר מנהיגות בתקופה סוערת בתולדות יהדות אירופה . נלחם "בשבתאים י ובפראנקיסטיס . עשה להשקטת המחלוקת בין ר י יעקב עמדן להרב יהונתן אייבשיץ , שהיו בה מספיחי הפרשה השבתאית . אף יצא נגד תנועת החסידות , שהירבתה , לדעתו , בכוונות ומיעטה בתורה • ובמצוות . כן פעל נגד המגמות החילוניות שבתנועת "ההשכלה . היה ער לתהליך ההתקרבות שבין יהודים לגויים , שבא עקב פריצת חומות * הגיטו , ופעל למען יחסים הגונים ביניהם ולמען שיהיו היהודים נאמנים למדינה שהם חיים בה . דאג לכלכלתם של עניי קהילתו ולחם נגד המותרות המכלות את ממונם של ישראל .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור