לכה דודי

יפיוט לקבלת שבת . חיברו ר י שלמה הלוי אלקבץ ממקובלי צפת במאה הט"ז , ושמו חתום בראשי הבתים . בערוב היום היו מקובלי צפת יוצאים לחיק הטבע לקבל את פני השבת המלכה , והיו שרים את הפזמון "לכה דודי לקראת כלה פני שבת נקבלה . " מקור לכך כבר בתקופת התלמוד ( שבת קט ע " א . ( הפיוט כתוב בחרוזים ואקרוסטיכון שלו שלמה הלוי . עניינו השבת וגאולת ישראל . כשאומרים את הבית האחרון הופך כל הקהל פניו לעבר פתח "בית הכנסת , כדי להקביל כביכול , את פני השבת הנכנסת .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור