ליל שמורים

כינוי ללילה ראשון של חג הפסח על שם הכתוב : "ליל שמורים הוא לח י להוציאם מארץ מצרים , הוא הלילה הזה לה י , שמורים לכל בני ישראל לדורותס " ( שמות יב , מב . ( נוהגים לקרוא בלילה זה רק חלק מקריאת שמע על המיטה , שבלילה הזה ה י שומר שמירה מיוחדת . יש סוברים שפתיחת הדלת "בליל הסדר באה להפגין את הביטחון שה י שומר על ישראל בלילה זה . בהשאלה קרויים "ליל שימורים " גם ליל שבועות וליל הושענא רבה שעוסקים בהם בתורה כל הלילה . כך גם בליל ברית המילה , שיש היושבים כל הלילה וקוראים תהילים _ ו " זוהר" כסגולה לשמור על הילוד הרך מפני המזיקים .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור