לילינבלום , משה ליב

. 1910-1843 סופר , מאבות הפובליציסטיקה העברית החדשה , מראשי תנועת "" חובבי ציון " ברוסיה וממייסדיה . העלה על נס את חשיבותה של הפעולה המתמדת למען התיישבות בארץ ישראל , וראה בכל מעשה נוסף , ולו גם מצומצם מאוד בהיקפו , צעד קדימה . היה גם מן הראשונים שהניעו את חובבי ציון להצטרף לתנועה הציונית מיסודו של "הרצל . יציבות דרכו מאז שנת , 1881 שעה שהחלה פעילותו בתנועת חובבי ציון , ניכרת מאוד נוכח לבטיו הקודמים , כאשר היה בזה אחר זה ראש "ישיבה , איש "ה " השכלה " שהטיף לתיקונים בדת , וסוציאליסט , שראה בהעברת היהודים לפרנסות יצרניות פיתרון לבעיותיהם .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור