ליל הבדלח

כינוי לליל הפרעות שערכו הנאצים נגד יהודי גרמניה ואוסטריה בליל 9 / 10 בנובמבר . 1938 נקרא כך על שום ניפוץ השמשות אגב הריסת מאתיים ושבעים בתי כנסת ושריפתם . שלושים אלף יהודים בקירוב נכלאו באותו לילה ונשלחו למחנות ריכוז . גס רכוש יהודי רב נשדד בידי התוקפים . את המעשה תירצו כפעולת תגמול על רציחתו של דיפלומאט גרמני בפאריס בידי פליט יהודי מפולין בשם הרשל גרינשפן .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור