לוצטו, שמואל דוד (שד"ל)

. 1865-1800 בן איטליה , בלשן ופרשן המקרא . משורר והוגה דעות . מאבות " " חכמת ישראל . " שד"ל סבר כי בתרבות האנושית פועלים שני גורמים מתחרים ומתנגדים — היהדות , הרואה את הערכים המוסריים כראשונים במעלה , והיוונות , המעדיפה את הערכים האסתטיים . את ניצחון היוונות ייחס להסתגלות לחולשות האנושיות . בין יצירות התרבות הישראלית העדיף את אלה שהן נאמנות לרוח היהדות — "המקרא , התלמוד , • המדרשים והספרות הרבנית — ולא את היצירות המושפעות על ידי היוונות - הפילוסופיה היהודית . שד " ל התנגד גם לקבלה והיה מן המתנגדים לתיקונים בדת .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור