ל"ו צדיקים

לפי האגדה אין העולם מתקיים אלא בזכות שלושים ושישה צדיקים שבכל דור ודור . המקור הוא מדברי הגמרא ( סוכה מה ע " ב : ( אין העולם פחות מל"ו צדיקים המקבלים פני השכינה בכל יום , שנאמר "אשרי כל חוכי לו" — ל"ו הם בגימטריא שלושים גשש . בתיקוני הזוהר ( כא , סוף דף 0 מדובר בשלושים ושישה צדיקים בארץ ישראל ושלושים ושישה בחוצה לארץ . החסידות דיברה על ל"ו צדיקים נסתרים בין פשוטי העם , חוטבי עצים ושואבי מים , שעובדים את ה י בתום לב , מסתפקים במועט ועושים הרבה למען זולתם . אף מסופר באגדות החסידים כי החסיד המופלא , ר י לייב שרה י ס , היה דואג למחייתם .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור