לולב

ענף התמר שעדיין לא התפתח , והוא אחד "מארבעת המינים הנלקחים בחג הסוכות . "בתורה הוא מכונה "כפות תמרים " ( ויקרא כג מ . ( הלולב הוא הבולט שבארבעת המינים ואליו אגודים ההדסים והערבות . לפיכך נקראים כולם על שמו . כנאמר בברכה : "אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על נטילת לולב . " דיני הלולב מפורטים בפרק ג י של מסכת סוכה ומסוכמים "בשולחן ערוך , "אורח חיים , סימן תרמ " ה .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור