לוינזון, ר' יצחק בר (ריב"ל)

. 1860-1788 אבי תנועת -ההשכלה ברוסיה , מכונה "מנדלסון הרוסי . " נולד בקרמניץ שברוסיה . בלט בכישרונותיו ובבקיאותו . אביו לימדו גם תנ " ך — דבר לא שכיח אז בסביבתו — וקצת רוסית . בשנת 1807 נשא אשה אך נתגרש כעבור זמן קצר וחי כל ימיו ערירי . היה ידוע חולי . עקר בשנת 1813 לברודי לשם ריפוי . כאן ישב שבע שנים . הושפע הרבה מרנ " ק , פרל , ארטר , שי " ר ושאר חכמי גאליציה . אחרי נדודים השתקע בשנת 1823 בקרמניץ עיר מולדתו . שתים עשרה שנה היה מרותק למיטתו , וגם אחרי כן לא ניתן לו לעזוב את עירו . בודד , חולה , שרוי בעניות ובמחסור בספרים הקדיש את כל כוחותיו להפצת השכלה על ידי חיבוריו ובעזרת השפעתו בחוגי הממשלה הרוסית , שהאמין בה כמו כל המשכילים הראשונים . ריב"ל הטיף לתיקון החינוך , ותבע לימוד הלשון העברית ודקדוקה , לימוד לשונות זרות ומדעים כלליים . אף הטיף להפצת החיבה לחקלאות ולמלאכה . ביקש להגיע למטרות אלה גס על ידי תעמולה , עם שהשתמש בראיות מן • התלמוד , מן "המדרשים ומספרות ימי הביניים , וגם על ידי לחץ מצד הממשלה הרוסית על מתנגדי ההשכלה , בייחוד החסידים . כך , דרך משל , הונהגה בהמלצתו צנזורה ממשלתית...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור